ยินดีเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย

วันวิสาขบูชาในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่กลางแจ้ง
          ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนอยู่บนเวที, เด็ก, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง  ในภาพอาจจะมี 13 คน, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน, อาหาร และ สถานที่กลางแจ้ง  ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

         วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย พร้อมด้วย คณะครู บุคลากร จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีจังหวัดเลย (วันวิสาขบูชา) ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วัดโพธิ์ชัย ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย เพื่อแสดงตนเป็นพุทธศาสนิกชนตามบทบาทที่ดีงามของชาวพุทธ และดำรงสืบทอดพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติต่อไป


อบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” 

           ในภาพอาจจะมี 1 คน, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม  ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม  ในภาพอาจจะมี 1 คน, หน้าจอ และ สถานที่ในร่ม

             วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2560 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย พร้อมด้วย คณะครู เป็นวิทยากรอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ        สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยมีบุคลากรทางการศึกษาในกลุ่มเป้าหมายเขตพื้นที่ เข้าร่วมอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน


รดน้ำขอพรประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้, ต้นพืช และ สถานที่กลางแจ้ง
               ในภาพอาจจะมี 11 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง  ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน  ในภาพอาจจะมี 12 คน, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง

            วันที่ 11 เมษายน 2560 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย พร้อมด้วย คณะครู บุคลากร ร่วมในพิธีรดน้ำขอพรประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมรดน้ำขอพรตามประเพณีอันดีงามของไทย


วันสงกรานต์ 2560
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

          ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง   ในภาพอาจจะมี 18 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม  ในภาพอาจจะมี 5 คน

            วันที่ 10 เมษายน 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย ได้จัดงานวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย โดยมีประธานคณะกรรมการสถานศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย เป็นประธาน โดยมีพิธีสรงน้ำพระขอพร รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือและขอพรเพื่อเป็นศิริมงคล พร้อมกับร่วมทำกิจกรรมสัมพันธ์สำหรับบุคลากรและผู้บริหารอีกด้วย
วันจักรี
ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน
                                  ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง  ในภาพอาจจะมี สนามบาสเก็ตบอล และ สถานที่ในร่ม  


           วันที่ 6 เมษายน 2560 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์, วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวะศึกษาเลย โดยมีหน่วยงานราชการ เอกชน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

เข้าร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 6 อำเภอด่านซ้าย

ในภาพอาจจะมี 3 คน, เด็ก, งานแต่งงาน และ สถานที่กลางแจ้ง

 

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง    ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนกำลังนั่ง    ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

      15 มีนาคม 2560 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย พร้อมครู และบุคลากร ร่วมโครงการออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2560  ณ โรงเรียนบ้านหนองผือ หมู่ที่ 3 ต.นาหอ อ.ด่านซ้าย จ.เลย พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ อ.ด่านซ้าย และเยี่ยมบ้านเด็กพิการในเขตพื้นที่ให้บริการภายในอำเภอด่านซ้าย


 

ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ

ในภาพอาจจะมี 8 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม   ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังยืน   ในภาพอาจจะมี 10 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 16 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม  

     13-14 มีนาคม 2560 คณะครู บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน พี่เลี้ยงเด็กพิการประจำอำเภอ ได้แก่ อ.นาแห้ว, อ.ด่านซ้าย, อ.ภูเรือ, อ.เมือง, อ.เชียงคาน, อ.นาด้วง, อ.ปากชม, อ.ท่าลี่ โดยมีผู้ปกครอง นักเรียน ที่เข้ามารับบริการร่วมในการประเมิน พร้อมทั้งการให้ข้อมูลเด็กพิการ การให้บริการของหน่วยบริการแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการเพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการสำหรับเด็กพิการได้ดียิ่งขึ้น


 

ประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2560

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, ชุดสูท และ สถานที่ในร่ม   ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม   ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

          วันที่ 11-12 มีนาคม 2560 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการเรียนรวมให้มีคุณภาพ ปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องเรสซิเดนซ์ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร     โดยมี นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด


 

ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา และโรงเรียนอนุบาลเลย 

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ห้องรับแขก, ตาราง และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

        2 มีนาคม 2560 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย พร้อมคณะครู บุคลากร ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานห้องเรียนคู่ขนานโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา และโรงเรียนอนุบาลเลย โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาการของนักเรียน พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน

 


 

กีฬาไทเลยฮักเลยสามัคคีหน่วยงานรัฐเอกชน ครั้งที่ 1

ในภาพอาจจะมี 11 คน, สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 10 คน ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน

      1 มีนาคม 2560 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย พร้อมคณะครู บุคลากร เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาไทเลยฮักเลยสามัคคีหน่วยงานรัฐเอกชน ครั้งที่ 1 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) โดยมีส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ห้างร้านเอกชน ทุกภาคส่วนร่วมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยมีนายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด


 

สภาทนายความจังหวัดเลย พร้อมคณะ ร่วมทำกิจกรรมและเลี้ยงอาหารกลางวัน

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนกำลังนั่ง ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 25 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

    20 กุมภาพันธ์ 2560 สภาทนายความจังหวัดเลย พร้อมคณะ ร่วมทำกิจกรรมและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กพิการ              ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย โดยมีคณะครูและบุคลากร ให้การต้อนรับ


 

ประชุมวางแนวทางการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 2 คน, ข้อความ ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

       วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2560 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ร่วมประชุมวางแนวทางการบริหารงานของศูนย์การศึกษาพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์


 

คณะนักศึกษาพร้อมด้วยคณะครูจากวิทยาลัยอาชีวะศึกษาเลย ชมรม To Be Number One สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมภายในศูนย์

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 22 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

         17 กุมภาพันธ์ 2560 คณะนักศึกษาพร้อมด้วยคณะครูจากวิทยาลัยอาชีวะศึกษาเลย ชมรม To Be Number One          สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมภายในศูนย์ เช่น การร้องเพลง มอบขนม เป็นต้น โดยมีคณะครูให้การต้อนรับและดูแลควบคุมนักเรียนในการทำกิจกรรม


 

คณะผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเลย เลี้ยงอาหารกลางวัน

ในภาพอาจจะมี 11 คน, ผู้คนกำลังยืน ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน

     16 กุมภาพันธ์ 2560 คณะผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเลย เลี้ยงอาหารกลางวัน และสนับสนุนทุนการศึกษา พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของเด็กพิการภายในศูนย์ โดยมีนายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย พร้อมคณะครู และบุคลากรให้การต้อนรับ


 

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลยเข้าปฏิบัติกิจกรรมและบำเพ็ญประโยชน์ 

ในภาพอาจจะมี 4 คน, สถานที่ในร่ม   ในภาพอาจจะมี 2 คน, สถานที่ในร่ม  ในภาพอาจจะมี 13 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม 

    16 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเลยเข้าปฏิบัติกิจกรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เช่น กิจกรรมการเล่านิทาน การมอบขนม โดยมีคณะครู และบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลยให้การต้อนรับนิเทศ กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานของหน่วยบริการท่าลี่

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน, ตาราง, สถานที่ในร่ม และ อาหาร ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และ สถานที่ในร่ม

        14 กุมภาพันธ์ 2560 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย 
พร้อมด้วยบุคลากร ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานของหน่วยบริการท่าลี่ พร้อมกับให้บริการเยี่ยมบ้านเด็กพิการภายในอำเภอท่าลี่


 

พิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ ฝูงชน ในภาพอาจจะมี 8 คน, สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

     12 กุมภาพันธ์ 2560 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ลำดับที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเข้าร่วมพิธีสถาปนาเจริญชัยมงคลคาถา   ณ วัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดเลย


 

   ประชุมผู้บริหารสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดสูท ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

           7-9 กุมภาพันธ์ 2560 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2      ณ ห้องเชียงรุ้งโรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย จังหวัดเชียงราย


 

    โครงการพัฒนาบุคลากร เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 9

ในภาพอาจจะมี 14 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง     ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม      ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน, ตาราง, หมวก และ อาหาร

          2-4 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 9 ณ โรงแรมบ้านสวนชมดาวรีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น


 

  พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง(ศาลเจ้าพ่อกุดป่อง)

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง  ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

                  1 กุมภาพันธ์ 2560 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย และข้าราชการครู เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง(ศาลเจ้าพ่อกุดป่อง) และพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5 โดยมีนายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมในพิธีครั้งนี้


 

  ออกเยี่ยมบ้านครอบครัวของเด็กพิการภายในอำเภอนาด้วง

      ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง  ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และเด็ก  ในภาพอาจจะมี ต้นไม้, บ้าน, ท้องฟ้า, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

 

         25 มกราคม 2560 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมครู พี่เลี้ยงประจำอำเภอ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ออกเยี่ยมบ้านครอบครัวของเด็กพิการภายในอำเภอนาด้วง และมอบสิ่งของต่างๆ พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลช่วยเหลือเด็กพิการให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น


 

   นิเทศติดตามการเรียนการสอนตามแนวทางวอลดอร์ฟ ( Waldorf Method)

    ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม  ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม  ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังนั่ง

         25 มกราคม 2560 คณะกรรมการเข้านิเทศติดตามการเรียนการสอนตามแนวทางวอลดอร์ฟ ( Waldorf Method)                ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย โดยมีคณะครูและบุคลากรให้การต้อนรับพร้อมรับการนิเทศจากคณะกรรมการ


 

ออกนิเทศโรงเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก

       ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน  ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง  ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

          23 มกราคม 2560 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลยออกนิเทศโรงเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก ณ โรงเรียนอนุบาลเลยและโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา    พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          ในภาพอาจจะมี 10 คน  ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน  ในภาพอาจจะมี 5 คน

          20 มกราคม 2560 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ ข้าราชการครู เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง) ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย พร้อมหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน


 

    โครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

    ในภาพอาจจะมี 11 คน, ผู้คนกำลังนั่ง  ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน และสถานที่กลางแจ้ง    ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

           19 มกราคม 2560 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู พี่เลี้ยงประจำอำเภอ เข้าร่วมโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีเปิด และออกเยี่ยมครอบครัวของเด็กพิการในเขตการให้บริการโดยให้คำปรึกษา และแนะแนวทางการช่วยเหลือสำหรับเด็กพิการ มอบสิ่งของให้กับครอบครัวในเบื้องต้น     วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

                              ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง   ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้ และ สถานที่ในร่ม

          18 มกราคม 2560 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมข้าราชการครู เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ห้องประชุมหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก พร้อมทั้งหน่วยงานทั้ง   ภาครัฐและเอกชนร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราช   วันกองทัพไทย หรือ วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ วันยุทธหัตถี

         ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน และ สถานที่กลางแจ้ง  ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน และ สถานที่กลางแจ้ง  ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

        18 มกราคม 2560 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมข้าราชการครู เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะในวัน “กองทัพไทย” หรือ “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” หรือ “วันยุทธหัตถี” ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ร่วมรำลึกในวีระกรรมของบรรพบุรุษและเหล่าวีรชนที่เสียสละในสงครามเพื่อปกป้องบ้านเมืองของไทย      วันครูแห่งชาติ              

                          

                  

           16 มกราคม 2560 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม “วันครู” ครั้งที่ 61 “ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู” ณ หอประชุมโรงเรียนเลยพิทยาคม โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบเกียรติบัตร โดยมีคณะครูเข้าร่วมแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้                   

            13 มกราคม 2560 ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย การมอบนโยบาย ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเพื่อติดตามงานตามนโยบายกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคโดยพร้อมเพรียงกันกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

                  

                 

            13 มกราคม 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประจำปี 2560 วันเด็กแห่งชาติ โดยมีประธานกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการ คณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียน คณะครู รวมทั้งบริษัทห้างร้านต่างๆ ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อมอบให้กับเด็กพิการทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนสิ่งของบริจาคต่างๆ ด้วยดีเสมอมา                       

                  

            12 มกราคม 2560 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย นำนักเรียนร่วมแสดง และเยี่ยมชมกิจกรรม นิทรรศการ ภายในงาน “วันคนพิการสากล” ประจำปี 2559 ใต้ร่มพระบารมี : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเลย ร่วมกับ ชมรมข้าราชการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต, ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดเลย และภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านคนพิการ ณ หอประชุมอำเมือง จังหวัดเลย                 

           11 มกราคม 2560 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะครู ได้นำข้าวสารและสิ่งของต่างๆจากผู้มีจิตศรัทธามอบให้กับครอบครัวผู้พิการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย


 

                

         

      10 มกราคม 2560 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย พร้อมบุคลากร เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษเครือข่ายที่ 9 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธ์ุ พร้อมมอบกระเช้าและของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ. 2560 กับผู้บริหาร ครู และขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตต่อไป


 

           
Visitors: 16,688