ยินดีเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย

การแข่งขันทักษะทางวิชาการและทักษะทางกลไกในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม               ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม   ในภาพอาจจะมี 4 คน, สถานที่ในร่ม    ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ เด็ก
       21-22 กันยายน 2560 ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการและทักษะทางกลไกของนักเรียนครั้งที่ 1/2560 เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 9 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษเครือข่ายที่ 9 เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมี นายมานิตย์ คำงาม ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานในพิธีเปิด

พิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์

        
18 กันยายน 2560 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ร่วมพิธีอัญเชิญดอกไม้จันทน์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอ ณ วัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวง (วัดเลยหลง) โดยมีนายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี


อบรมในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดเลย"

                                ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, สถานที่ในร่ม และ ข้อความในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม
           15 กันยายน 2560 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ และครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ร่วมอบรมในโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดเลย” ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมใบบุญเพลส


ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา 2560

      8-9 กันยายน 2560 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย   เข้าร่วมงาน “ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา 2560” ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และการศึกษาพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


พิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชน หน่วยผสมพลเรือน ตำรวจ ทหาร1718      26 สิงหาคม 2560 คณะครู บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ร่วมพิธีวางพวงมาลาสดุดีวีรชน หน่วยผสมพลเรือน ตำรวจ ทหาร1718 โดยมีนายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธี เพื่อแสดงความเคารพและรำลึกถึงวีรชนผู้กล้าทั้ง 112 คน ที่สละชีวิตปกป้องอธิปไตยของประเทศ ณ อนุสรณ์สถานผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 1718 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสถานศึกษาปลอดภัย กลุ่มสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 3
      15-16 สิงหาคม 2560 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องสถานศึกษาปลอดภัย กลุ่มสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 3 ณ โรงแรมอำนวยสุข ขอนแก่น 
ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร)       11 สิงหาคม 2560 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ ร่วมประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ (สพฐ.สัญจร)   ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี พร้อมด้วยหน่วยงานราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ประชุมผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 3

     10 สิงหาคม 2560 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ร่วมประชุมผู้บริหารกลุ่มสถานศึกษาในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 3 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี
ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม การให้บริการสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนเรียนรวม

         7 สิงหาคม 2560 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม การให้บริการสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา สำหรับโรงเรียนเรียนรวมในเขต อ.ภูเรือ จ.เลย พร้อมกับการให้คำแนะนำ และการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล เพื่อใช้ในการขอสื่อให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องภายในโรงเรียนตามสิทธิทางการศึกษาสำหรับเด็กพิการ
Visitors: 21,909