ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด (ส่วนหน้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พิธีมอบสื่อสนามจินตนาการ BILX POP
           
                         
       21 มีนาคม 2561 บริษัท บลิกซ์ พ้อพ จำกัด   โดยคุณณัชชา โรจน์วิโรจน์ ได้นำสื่อสนามจินตนาการในร่ม  ที่มีผู้ใจบุญบริจาคเงินซื้อ ราคาชุดละ 29,000 บาท มามอบให้    ศูนย์การศึกษาพิศษจังหวัดเลย,หนองบัวลำภู,หนองคาย,และชัยภูมิ จำนวนแห่งละ 2 ชุด ณ ห้องประชุม(อาคารธาราบำบัด) ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย พร้อมทั้งสาธิตวิธีการใช้ให้คณะครู เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่เด็กพิการต่อไป


 

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
                              
                        
  
          16 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย นำผู้ปกครองและนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์หอยหิน 150 ล้านปีและฟาร์ม พี.ซี.แรนซ์ อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียน พร้อมกับการเรียนรู้สื่อที่เป็นของจริง สร้างประสบการณ์และทักษะชีวิตให้กับนักเรียนได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของผู้เรียนโดยมีผู้ปกครองและคณะครูดูแลอย่างใกล้ชิด
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
        
        8 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ให้การต้อนรับ พลโทชนินทร์ โตเลี้ยง จเรทหาร พร้อมคณะชุดผู้ตรวจการปฏิบัติราชการ สำนักจเรทหารโดยได้มอบผ้าห่ม และทุนการศึกษา พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้


ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน
        
         30 มกราคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย โดยมีคณะครู และบุคลากรให้การต้อนรับ

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
         18 มกราคม 2561 ผู้แทน ข้าราชการครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถี ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ มณฑลทหารบกที่ 28 จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพืธี พร้อมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดเลยร่วมพิธีในครั้งนี้


วันครูครั้งที่ 62
                     16 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูครั้งที่ 62 ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี และร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในครั้งนี้ด้วย

Visitors: 42,040