ยินดีเข้าสู่เว็บไซต์ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย

นิเทศ กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานของหน่วยบริการท่าลี่

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน, ตาราง, สถานที่ในร่ม และ อาหาร ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก และ สถานที่ในร่ม

        14 กุมภาพันธ์ 2560 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย 
พร้อมด้วยบุคลากร ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม การปฏิบัติงานของหน่วยบริการท่าลี่ พร้อมกับให้บริการเยี่ยมบ้านเด็กพิการภายในอำเภอท่าลี่


 

พิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ ฝูงชน ในภาพอาจจะมี 8 คน, สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

     12 กุมภาพันธ์ 2560 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมในพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช ลำดับที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยเข้าร่วมพิธีสถาปนาเจริญชัยมงคลคาถา   ณ วัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดเลย


 

   ประชุมผู้บริหารสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดสูท ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ สถานที่ในร่ม ในภาพอาจจะมี 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

           7-9 กุมภาพันธ์ 2560 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2      ณ ห้องเชียงรุ้งโรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย จังหวัดเชียงราย


 

    โครงการพัฒนาบุคลากร เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 9

ในภาพอาจจะมี 14 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง     ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม      ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน, ตาราง, หมวก และ อาหาร

          2-4 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 9 ณ โรงแรมบ้านสวนชมดาวรีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น


 

  พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง(ศาลเจ้าพ่อกุดป่อง)

ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง  ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ฝูงชน และ สถานที่กลางแจ้ง

                  1 กุมภาพันธ์ 2560 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย และข้าราชการครู เข้าร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง(ศาลเจ้าพ่อกุดป่อง) และพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5 โดยมีนายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธี โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมในพิธีครั้งนี้


 

  ออกเยี่ยมบ้านครอบครัวของเด็กพิการภายในอำเภอนาด้วง

      ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง  ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และเด็ก  ในภาพอาจจะมี ต้นไม้, บ้าน, ท้องฟ้า, ต้นพืช, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

 

         25 มกราคม 2560 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมครู พี่เลี้ยงประจำอำเภอ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ออกเยี่ยมบ้านครอบครัวของเด็กพิการภายในอำเภอนาด้วง และมอบสิ่งของต่างๆ พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลช่วยเหลือเด็กพิการให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น


 

   นิเทศติดตามการเรียนการสอนตามแนวทางวอลดอร์ฟ ( Waldorf Method)

    ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม  ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม  ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังนั่ง

         25 มกราคม 2560 คณะกรรมการเข้านิเทศติดตามการเรียนการสอนตามแนวทางวอลดอร์ฟ ( Waldorf Method)                ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย โดยมีคณะครูและบุคลากรให้การต้อนรับพร้อมรับการนิเทศจากคณะกรรมการ


 

ออกนิเทศโรงเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก

       ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน  ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง  ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

          23 มกราคม 2560 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลยออกนิเทศโรงเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก ณ โรงเรียนอนุบาลเลยและโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา    พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          ในภาพอาจจะมี 10 คน  ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน  ในภาพอาจจะมี 5 คน

          20 มกราคม 2560 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ ข้าราชการครู เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดศรีสุทธาวาส (พระอารามหลวง) ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย พร้อมหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน


 

    โครงการหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

    ในภาพอาจจะมี 11 คน, ผู้คนกำลังนั่ง  ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน และสถานที่กลางแจ้ง    ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

           19 มกราคม 2560 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู พี่เลี้ยงประจำอำเภอ เข้าร่วมโครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีเปิด และออกเยี่ยมครอบครัวของเด็กพิการในเขตการให้บริการโดยให้คำปรึกษา และแนะแนวทางการช่วยเหลือสำหรับเด็กพิการ มอบสิ่งของให้กับครอบครัวในเบื้องต้น     วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

                              ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง   ในภาพอาจจะมี 7 คน, ผู้คนกำลังยืน, ดอกไม้ และ สถานที่ในร่ม

          18 มกราคม 2560 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมข้าราชการครู เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ ห้องประชุมหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก พร้อมทั้งหน่วยงานทั้ง   ภาครัฐและเอกชนร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อขุนรามคำแหงมหาราช   วันกองทัพไทย หรือ วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หรือ วันยุทธหัตถี

         ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน และ สถานที่กลางแจ้ง  ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังยืน, งานแต่งงาน และ สถานที่กลางแจ้ง  ในภาพอาจจะมี 6 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

        18 มกราคม 2560 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมข้าราชการครู เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะในวัน “กองทัพไทย” หรือ “วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” หรือ “วันยุทธหัตถี” ณ ศาลาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย ร่วมรำลึกในวีระกรรมของบรรพบุรุษและเหล่าวีรชนที่เสียสละในสงครามเพื่อปกป้องบ้านเมืองของไทย      วันครูแห่งชาติ              

                          

                  

           16 มกราคม 2560 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครู บุคลากร เข้าร่วมกิจกรรม “วันครู” ครั้งที่ 61 “ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู” ณ หอประชุมโรงเรียนเลยพิทยาคม โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมมอบเกียรติบัตร โดยมีคณะครูเข้าร่วมแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้                   

            13 มกราคม 2560 ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย การมอบนโยบาย ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเพื่อติดตามงานตามนโยบายกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคโดยพร้อมเพรียงกันกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

                  

                 

            13 มกราคม 2560 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนประจำปี 2560 วันเด็กแห่งชาติ โดยมีประธานกรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการ คณะครู  ผู้ปกครองนักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองนักเรียน คณะครู รวมทั้งบริษัทห้างร้านต่างๆ ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อมอบให้กับเด็กพิการทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนสิ่งของบริจาคต่างๆ ด้วยดีเสมอมา                       

                  

            12 มกราคม 2560 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย นำนักเรียนร่วมแสดง และเยี่ยมชมกิจกรรม นิทรรศการ ภายในงาน “วันคนพิการสากล” ประจำปี 2559 ใต้ร่มพระบารมี : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเลย ร่วมกับ ชมรมข้าราชการเปลี่ยนเส้นทางชีวิต, ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติจังหวัดเลย และภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านคนพิการ ณ หอประชุมอำเมือง จังหวัดเลย                 

           11 มกราคม 2560 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย พร้อมด้วยคณะครู ได้นำข้าวสารและสิ่งของต่างๆจากผู้มีจิตศรัทธามอบให้กับครอบครัวผู้พิการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย


 

                

         

      10 มกราคม 2560 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย พร้อมบุคลากร เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์การศึกษาพิเศษเครือข่ายที่ 9 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาฬสินธ์ุ พร้อมมอบกระเช้าและของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ. 2560 กับผู้บริหาร ครู และขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตต่อไป


 

   

         9 มกราคม 2560 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเลย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9        ณ พระบรมมหาราชวัง เพื่อแสดงความอาลัย น้อมลำรึกพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 

          9 มกราคม 2560 คณะครูและนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย รับมอบสิ่งของบริจาค ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาเลย พวกเราชาวศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลยขอขอบพระคุณท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา             

         นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย พร้อมคณะครู เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และหัวหน้าหน่วยงานราชการต่างๆ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ. 2560 พร้อมกับขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลในการทำงานและนำไปใช้ในการดำรงชีวิตต่อไป   

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย แสดงความยินดีให้กับ นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการกล่าวแสดงความยินดี มอบของที่ระลึก และการแสดงของบุคลากร พร้อมกับแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก 


 

     

4 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย จัดพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำโดย นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมในพิธีดังกล่าว "สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้" ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารคณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย 

 

    

23 ตุลาคม 2559 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีหัวหน้าส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมในพิธีครั้งนี้ 


 


ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ยินดีต้อนรับ "ครูอิงค์" ครูผู้ช่วยคนใหม่ และ แสดงความยินดีกับ "ครูดาว" และ "ครูอั๋น" ไปรับตำแหน่งใหม่ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร

       

 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลยยินดีต้อนรับคุณครูผู้ช่วยคนใหม่ สู่อ้อมใจชาวศูนย์ฯ เลย พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยป้ายแดง สู่เมืองบั้งไฟใหญ่ สู่อ้อมอกอ้อมใจของชาวเมืองพญาแถน... "สิบปีหล่ำ ซาวปีหล่ำ จังสิได้พบพ้อ เป็นจั่งใดน้อคนยุทางพุ้นสุขสบายดีบ่น้อ คนที่มากะให้พ้อแต่ความสุขความเจริญเด้อพี่น้องเอ้ย"


 

โครงการพัฒนาบุคลากรฯ ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย

     ในวันที่ 31 มีนาคม-2 เมษายน 2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย จัดอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แก่ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อ.เมือง จ.เลย โดยมี ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.19 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย กล่าวรายงานการจัดอบรม ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลยร่วมในการอบรมในครั้งนี้

 


 


สภากาแฟสัญจร จ.เลย


     17 มีนาคม 2559 ผู้บริหารคณะครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรมทางจังหวัดเลย "สภากาแฟสัญจร" โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธาน... โดยมีกิจกรรมการประชุมเสวนาหน่วยงานราชการ และมีการจัดนิทรรศการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนที่สังกัด

 


 

Visitors: 12,006