ขอต้อนรับเข้าสู่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ยินดีต้อนรับ "ครูอิงค์" ครูผู้ช่วยคนใหม่ และ แสดงความยินดีกับ "ครูดาว" และ "ครูอั๋น" ไปรับตำแหน่งใหม่ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดยโสธร

       

 ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลยยินดีต้อนรับคุณครูผู้ช่วยคนใหม่ สู่อ้อมใจชาวศูนย์ฯ เลย พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยป้ายแดง สู่เมืองบั้งไฟใหญ่ สู่อ้อมอกอ้อมใจของชาวเมืองพญาแถน... "สิบปีหล่ำ ซาวปีหล่ำ จังสิได้พบพ้อ เป็นจั่งใดน้อคนยุทางพุ้นสุขสบายดีบ่น้อ คนที่มากะให้พ้อแต่ความสุขความเจริญเด้อพี่น้องเอ้ย"


 

โครงการพัฒนาบุคลากรฯ ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย

     ในวันที่ 31 มีนาคม-2 เมษายน 2559 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย จัดอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) แก่ครูและบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อ.เมือง จ.เลย โดยมี ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผอ.สพม.19 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย กล่าวรายงานการจัดอบรม ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลยร่วมในการอบรมในครั้งนี้

 


 


สภากาแฟสัญจร จ.เลย


     17 มีนาคม 2559 ผู้บริหารคณะครูและบุคลากร ร่วมกิจกรรมทางจังหวัดเลย "สภากาแฟสัญจร" โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเทพบุญเติม สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเลย เขต 1 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธาน... โดยมีกิจกรรมการประชุมเสวนาหน่วยงานราชการ และมีการจัดนิทรรศการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ของโรงเรียนที่สังกัด

 


 

Visitors: 9,272