ประเมินครูผู้ช่วย

10 กรกฎาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย จัดการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ได้แก่ นางสาวกาญจนา โพธิ์ศรี นางสาวมุฑิตา ปากแข็ง นางสาวทาริกา เครือวัลย์ และนายนธวัฒน์ คำเบ็ง โดยมีนายอนุช ธรรมวรรณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย นายสุนทร แดนดี ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสาวิทยา พร้อมกับคณะครูพี่เลี้ยง ร่วมประเมิน ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย

Visitors: 52,043