ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 กรณีพิเศษ ปี 2563

11 มีนาคม2563 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่าง)

Visitors: 67,262