ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

                ตามที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเลย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง ครูผู้สอน ในระหว่างวันที่ 15 - 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 นั้น

                บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ของผู้สมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ดังกล่าว จํานวน 1 ราย ตามบัญชี รายละเอียดผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562.... //สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ด้านล่าง

 

 

Visitors: 55,241