ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเลย

 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

                 ตามที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเลย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง ครูผู้สอน ในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นั้น

                บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และ คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ของผู้สมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ดังกล่าว ตามบัญชีรายละเอียดผู้มีสิทธิเข้า รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม...

 

Visitors: 52,740