ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเลย

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ตามที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเลย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง ครูผู้สอน เมื่อวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 รับสมัครระหว่าง วันที่ 11 - 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2562 และได้ดําเนินการสอบแข่งขันในวันที่ 18 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 นั้น (ดาวน์โหลดเพิ่มเติมด้านล่าง...)

Visitors: 54,174