กลุ่มบริหารวิชาการ

 • นางจตุพร วังทะพันธ์

          หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
 • นางสาวสุรัตนา ทิพนนท์

        รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
 • นางสาววิชญาพร กุลยสวัสดิ์

       ตำแหน่ง ครู
 • นายนธวัฒน์ คำเบ็ง

            ตำแหน่ง ครู
 • นางศรินญา ศรีภูวงค์

  ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 • นายวรายุทธ ศรีระวิ

  ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 • นางสาวอมรรัตน์ จันทะนาม

  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
Visitors: 105,638