กลุ่มบริหารวิชาการ

 • นางจตุพร วังทะพันธ์

          หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
 • นางสาวสุรัตนา ทิพนนท์

        รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
 • นางสาววิชญาพร กุลยสวัสดิ์

       ตำแหน่ง ครู
 • นางสาวศุภธินันท์ เกษนิล

            ตำแหน่ง ครู
 • นางสาววาดตะวัน แก้ววันทา

  ตำแหน่ง ครู
 • นางศรินญา ศรีภูวงค์

  ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 • นายวรายุทธ ศรีระวิ

       พนักวานราชการ
 • นางสาวอมรรัตน์ จันทะนาม

  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
Visitors: 111,880