กลุ่มบริหารวิชาการ

 • นางจตุพร วังทะพันธ์

          หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
 • นางสาวทาริกา เครือวัลย์

        รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
 • นางสาววิชญาพร กุลยสวัสดิ์

       ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
       
 • นางศรินญา ศรีภูวงค์

  ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 • นางสาวอมรรัตน์ จันทะนาม

                ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
Visitors: 85,575