กลุ่มบริหารวิชาการ

 • นางสาวสุรัตนา ทิพนนท์

          หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
 • นางสาววิชญาพร กุลยสวัสดิ์

        รองหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ
 • นางสาววิชญาพร กุลยสวัสดิ์

       ตำแหน่ง ครู
 • นางสาวศุภธินันท์ เกษนิล

            ตำแหน่ง ครู
 • นางสาววาดตะวัน แก้ววันทา

  ตำแหน่ง ครู
 • นางสาวนุชรินพร ไพรสณฑ์

          ตำแหน่ง ครู
 • นางสาวอมรรัตน์ จันทะนาม

  ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
Visitors: 127,073