กลุ่มบริหารงานบุคคล

  • นางสาวอภิดา สาแก้ว

                    หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
  • นางสาวมุฑิตา ปากแข็ง

                        ตำแหน่ง รองหัวหน้า
  • นางสาวพรสุดา พานคำ

                 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง


Visitors: 85,575