กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • นางสาวมุฑิตา ปากแข็ง

             หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
 • นางสาวปันพร เพียสา

          ตำแหน่ง รองหัวหน้า
 • นายจามร ชูสกุล

          ตำเเหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นางอาภาสิริ แก้วสอนดี

        ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นางสาวชดา ธรเกีรติโภคิน

     ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง


Visitors: 128,690