กลุ่มบริหารงานบุคคล

  • นางสาวมุฑิตา ปากแข็ง

               หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
  • นางสาวปันพร เพียสา

            ตำแหน่ง รองหัวหน้า
  • นางสาวชดา ธรเกีรติโภคิน

                 ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง


Visitors: 105,638