กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • นายสนั่น อุทธาพงษ์

                  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
 • นางภัทรี เสามั่น

              รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
 • นางสาวมุฑิตา ปากแข็ง

               ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นายรณชัย ใจคำ

                 ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นางสาวสิริรัตน์ แก้วนาค

           ตำแหน่ง พนักงาราชการ
 • นายดำรงค์รักษ์ มีศรีแก้ว

        ตำแหน่ง พนักงานราชการ
     เลขานุการกลุ่มบริหารงานบุคคล


Visitors: 55,237