กลุ่มบริหารงานบุคคล

 • นายสนั่น อุทธาพงษ์

  ----------หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล-------
 • นางภัทรี เสามั่น

  -------รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล-----
 • นางสาวมุฑิตา ปากแข็ง

 • นางสาวสิริรัตน์ แก้วนาค

 • นายกฤษณ์ ชิณกะธรรม

 • นายดำรงค์รักษ์ มีศรีแก้ว

  --เลขานุการกลุ่มบริหารงานบุคคล--


Visitors: 49,218