กลุ่มบริหารงบประมาณ

 • นายดำรงค์รักษ์ มีศรีแก้ว

          หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
 • นางสาววาสนา เกตุเเก้ว

   รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
 • นายชนาวุธ สระคูพันธุ์

   
 • นางสาวพนาลักษณ์ ใหญ่สาร

 • นางสาวสุดารัตน์​ บุญ​หล้า

 • นางสาวสุพิชชา ฤทธาพรหม

Visitors: 127,070