กลุ่มบริหารงบประมาณ

 • ว่าที่ ร.ต.หญิงภาวิณี เทมียโก

          หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
 • นางสาววาสนา เกตุเเก้ว

   รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
 • นายดำรงค์รักษ์ มีศรีแก้ว

           ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 • นางสาวสุพิชชา ฤทธาพรหม

   ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 • นางสาววาพรสุดา พานคำ

   ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง     
Visitors: 111,877