กลุ่มบริหารงบประมาณ

 • ว่าที่ ร.ต.หญิงภาวิณี เทมียโก

          หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
 • นางสาววาสนา เกตุเเก้ว

   รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
 • นายดำรงค์รักษ์ มีศรีแก้ว

           ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 • นายชนาวุธ สระคูพันธุ์

          ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นางสาวพนาลักษณ์ ใหญ่สาร

      ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นางสาวสุพิชชา ฤทธาพรหม

   ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 • นางสาวสุดารัตน์​ บุญ​หล้า​

       ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
Visitors: 116,545