กลุ่มบริหารทั่วไป

 • นางเกศณี พรมเทศ

  -----------หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป--------
 • นางสาวอภิดา สาแก้ว

  ---------รองหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป---------
 • นายวีระศักดิ์ สารกรณ์

 • นายภานุพงษ์ คงตะเคียน

 • นายนธวัฒน์ คำเบ็ง

 • นางสาวมุฑิตา ปากแข็ง

 • นางสาวพิมพ์สิริ เงินนา

  --เลขานุการกลุ่มบริหารทั่วไป--
Visitors: 49,218