กลุ่มบริหารทั่วไป

 • ว่าที่ ร.ต.สันติ กุลเทียนประดิษฐ์

        หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
 • นางสาววงศ์วิวรรณ คำกิ่ง

              ตำเเหน่ง ครู
 • นายสิรวิชญ์ ษรจันทร์ศรี

           ตำแหน่ง ครู
 • นายภานุพงษ์ คงตะเคียน

         ตำแหน่ง ครู
 • นายยุทธนา แสงคำ

                ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 • นางสาวเบญจมาพร ตุ้มทอง

         ตำแหน่ง ครู
Visitors: 130,466