กลุ่มบริหารทั่วไป

 • นางสาวเกศณี พรมเทศ

                   หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
 • นางสาวชริกา ไชยเดช

                  รองหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
 • นางสาวตวีทิพ ทับสุริย์

  ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นายยุทธนา แสงคำ

                              ตำแหน่ง พนักงานราชการ
Visitors: 81,044