กลุ่มบริหารทั่วไป

 • นางสาวชริกา ไชยเดช

        หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
 • นางสาวตวีทิพ ทัพสุริย์

              รองหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
 • นายศิริโชค กองเฉย

           ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 • นายยุทธนา แสงคำ

                              ตำแหน่ง พนักงานราชการ
Visitors: 85,575