กลุ่มบริหารทั่วไป

 • ว่าที่ ร.ต.สันติ กุลเทียนประดิษฐ์

        หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
 • นายยุทธนา แสงคำ

                ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 • นายศิริโชค กองเฉย

           ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 • นายภานุพงษ์ คงตะเคียน

         ตำแหน่ง ครู
 • นางสาวกิตยาภรณ์ จุระ

         ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
Visitors: 105,638