การให้บริการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย เป็นสถานศึกษาสำหรับคนพิการทุกประเภท

ให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. - 17.00 น.

Visitors: 127,079