หล่อเทียนพรรษา

10 กรกฎาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2562 จุดประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมให้กับคณะครูนักเรียน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน พร้อมทั้งตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะพุทธศาสนิกชนตามหน้าที่ของชาวไทย โดยมีนายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ นำในการหล่อเทียนครั้งนี้

Visitors: 127,070