ประชุมผู้บริหาร

24 มิถุนายน 2562 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารงานสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารในสังกัดเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

Visitors: 111,882