เว้าจาพาข้าวงาย ครั้งที่ 6

24 มิถุนายน 2562 เข้าร่วมการเสวนา “เว้าจาพาข้าวงาย” (สภากาแฟ) ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมในงานโดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธาน

Visitors: 127,073