กิจกรรมไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

20 มิถุนายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย โดยมีนายอนุช ธรรมวรรณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธาน และคณะครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครองร่วมในกิจกรรมในครั้งนี้

Visitors: 111,882