ภาพพิธีมอบทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2561

29 มกราคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม จำนวน 103 ทุน ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย โดยมีนายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย กล่าวรายงานความเป็นมา ให้กับนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ประธานในพิธี พร้อมทั้งผู้เข้ารับทุนได้รับทราบ และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานราชการและเอกชน เข้าร่วมในการจัดงานครั้งนี้.
Visitors: 52,739