กิจกรรมถวายเทียนพรรษา

15 กรกฎาคม 2562 ร่วมกิจกรรมถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา โดยมีนายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร ผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ร่วมแห่เทียนนำถวาย ณ วัดโพธิ์ชัย ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลยเลย พร้อมทั้งถวายเครื่องปัจจัย ไทยทานไทยธรรม แด่พระภิกษุ สามเณร ที่จำเป็นในการจำพรรษา พร้อมกับนำคณะร่วมเวียนเทียนตามประเพณี และร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา ตามหน้าที่ของศาสนิกชนชาวไทยที่ดี
Visitors: 128,688