Run for Children with Disabilities

มินิมาราธอนเพื่อเด็กพิการ ครั้งที่ 1 Run for Children with Disabilities

14 กรกฎาคม 2562 คณะครู บุคลากร ร่วมกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนเพื่อเด็กพิการ ครั้งที่ 1 Run for Children with Disabilities ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

Visitors: 111,883