โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

19 กรกฎาคม 2562 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ และคณะข้าราชการครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ดำเนินโครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ปีการศึกษา 2562 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย

Visitors: 111,884