ออกเยี่ยมบ้านเด็กพิการและสำรวจเด็กพิการตกหล่น

ออกเยี่ยมบ้านเด็กพิการและสำรวจเด็กพิการตกหล่น

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ผู้บริหาร บุคลากร ออกเยี่ยมบ้านเด็กพิการอำเภอภายในพื้นที่จังหวัดเลย พร้อมทั้งสำรวจเด็กพิการรายชื่อที่ตกสำรวจที่ไม่ได้เรียนตามข้อมูลของศึกษาธิการจังหวัดเลย โดยสอบถามความต้องการให้บริการทางด้านการศึกษา สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พร้อมทั้งให้คำแนะนำ ปรึกษา ร่วมกับนักสหวิชาชีพของศูนย์การศึกษาพิศษ ประจำจังหวัดเลย ในการดูแลเด็กพิการ และข้อมูลอื่นที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ดูแลเด็กพิการภายในบ้าน และชุมชน

Visitors: 130,462