รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

25 กรกฎาคม 2562 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ร่วมรับการตรวจราชการจาก ท่านเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมเพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและการจัดการศึกษาของหน่วยงานทุกสังกัดในพื้นที่จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมสัมมนาอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

Visitors: 111,880