วิทยากรอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

วิทยากรอบรมผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

       26-27 กรกฎาคม 2562 คณะวิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 โดยมีโรงเรียนพร้อมกับครูในสังกัดเขตพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชน สนใจเข้าประชุมการคัดกรองฯ เป็นจำนวนมาก

Visitors: 111,884