วิทยากรให้ความรู้สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

3 สิงหาคม 2562 คณะครูจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองวังสะพุง โดยมีคณะครู บุคลากรจากโรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 เข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้
Visitors: 111,880