การประชุมเชิงปฏิบัติการ

5-9 สิงหาคม 2562 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล ณ โรงแรม กานต์มณี พาเลซ กรุงเทพมหานคร

Visitors: 128,690