ปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู

7 สิงหาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ดำเนินกิจกรรมโครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู | กิจกรรมค่ายพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กพิการที่รับบริการที่บ้าน และชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Day Camp) ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย

Visitors: 128,688