บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

              ตามที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเลย ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่ง ครูผู้สอน เมื่อวันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 รับสมัครระหว่างวันที่ 19 - 25 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 และได้ดําเนินการสอบแข่งขันในวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 

              บัดดนี้ การสรรหาและเลือกสรร ดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการ สอบแข่งขันและขึ้นบัญชีรายชื่อ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

              ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (คลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)

 

 

Visitors: 127,077