โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติฯ

โครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ และการจัดทำแผนอพยพฉุกเฉินเฉพาะบุคคล

4 สิงหาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย จัดโครงการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ และการจัดทำแผนอพยพฉุกเฉินเฉพาะบุคคล โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากป้องกันภัยเทศบาลตำบลนาอาน ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จริงเพื่อให้สามารถรับมือได้อย่างทันท่วงที โดยมี นายนิรัติศัย ชิณกะธธรม ผู้อำนวยการ พร้อมกับบุคลากรร่วมในการอบรมครั้งนี้ ในการนี้เพื่อให้สถานศึกษาต่างๆ เตรียมพร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ให้สามารถรับมือตามขั้นตอนที่ถูกต้อง พร้อมกับช่วยเหลือผู้อื่นที่ประสบภัยได้อย่างปลอดภัย พร้อมกับการนำความรู้มาขยายผลให้กับบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องได้ถูกต้องตามขั้นตอนวิธีการได้อย่างเหมาะสมต่อไป

Visitors: 111,882