โครงการอบรมวินัยข้าราชการครูฯ กลุ่ม 3

โครงการอบรมการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครู
กลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่ม 3

        6 กันยายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการอบรม การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการครูกลุ่มสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่ม 3 ณ หอประชุมนาคา 27 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย

Visitors: 111,878