นิเทศหน่วยบริการด่านซ้าย-ภูเรือ

17 กันยายน 2562 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ออกนิเทศติดตาม การให้บริการในหน่วยบริการด่านซ้าย และหน่วยบริการภูเรือ จ.เลย โดยได้ให้ข้อเสนอแนะในการให้บริการสำหรับเด็กที่มารับบริการ พร้อมกับการให้คำปรึกษาการใช้ สื่อ สิ่งสิ่งอำนวยความสะดวกฯ ร่วมกับการฝึกพัฒนาเด็กให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

Visitors: 111,881