คณะครูเข้าร่วมจังหวัดเคลื่อนที่ อ.ปากชม

23 กันยายน 2562 คณะครูบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย เข้าร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนบ้านห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย โดย องค์กรหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนร่วมโครงการในครั้งนี้

Visitors: 111,883