พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา กลุ่ม 3 จ.กาฬสินธุ์

ในระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2562 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูบุคลากร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลยร่วม “โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 3”เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา พี่เลี้ยงเด็กพิการ คนงาน นักการภารโรง ให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ กติกา และวินัยในการทำงานและการทำงานเป็นทีมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดเลย พร้อมนั้นได้ร่วมแสดงมุฑิตาจิตกับผู้เกษียณอายุราชการ กลุ่ม 3 ร่วมด้วย

Visitors: 128,690