การประชุมชี้แจงการถ่ายภาพงานราชพิธีและพิธีการสำคัญ จังหวัดเลยฯ

30 กันยายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังวัดเลย ร่วมประชุมชี้แจงการถ่ายภาพงานพระราชพิธี และพิธีการสำคัญ จังหวัดเลย (โครงการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว : โฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเลย) ภายใต้กิจกรรม : เพิ่มศักยภาพการถ่ายภาพเพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย โดย มีนายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจัหวัดเลย เปิดงานพร้อมกับการบรรยายพิเศษในช่วงเช้า 

Visitors: 127,070