นิเทศเจ็บป่วยในโรงพยาบาล

10 ตุลาคม 2562 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ออกนิเทศคณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่เด็กเจ็บป่วยในโรงพยาบาล จังหวัดเลย ได้ให้คำเสนอแนะ ปัญหาในการทำงาน การให้บริการภายในสำหรับผู้ที่มารับบริการ พร้อมกับการเยี่ยมเด็กที่มารับบริการภายในโรงพยาบาลร่วมกับผู้ปกครอง

Visitors: 111,880