เยี่ยมเด็กพิการอำเภอเมือง

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ออกให้บริการเยี่ยมบ้านเด็กพิการตามบ้าน พร้อมกับติดตาม ให้คำปรึกษา แนะแนวการศึกษาสำหรับผู้ปกครองภายในอำเภอเมือง โดยมีนักสหวิชาชีพทำงานร่วมกับครูการศึกษาพิเศษ ออกให้บริการ รวมทั้งการให้บริการ สื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และให้บริการดูแลช่วยเหลือเด็กพิการในเบื้องต้นภายในอำเภอเมือง จังหวัดเลย

Visitors: 111,875