ร่วมพิธีเปิด พ.ค.ก กลุ่ม 3

15 ตุลาคม 2562 นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ หลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15-27 ตุลาคม 2562 หน่วยฝึกอบรมที่ 3 โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกูล จังหวัดกาฬสินธุ์

Visitors: 111,882