ร่วมต้อนรับ คณะจาก Ingredion Team Building 2019

7 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย นำโดยนายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ นายอนุช ธรรมวรรณ ประธานกรรมการสถานศึกษา และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะจาก Ingredion Team Building 2019 กิจกรรม CSR โดยได้มอบสิ่งของให้กับเด็กๆ ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ขอบพระคุณที่ให้ความสำคัญกับเด็กพิเศษ ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญ ทั่วทุกท่านเทอญ

Visitors: 128,688