ประชุมประจำเดือน

11 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย จัดการประชุมประจำเดือน โดยมีนายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการจัดประชุม โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานร่วมกันแจ้งข้อราชการ ระเบียบ ข้อตกลง รวมถึงเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้กับบุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติบัติ

Visitors: 127,077