กิจกรรมเปิดโลกกว้าง “เขาสวนกวาง”

ในวันที่20 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย จัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างสร้างรอยยิ้ม เติมเต็มประสบการณ์ ปีการศึกษา 2562 ณ สวนสัตว์ขอนแก่น อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ภายใต้โครงการขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ นำโดยนายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ คณะผู้ปกครอง นักเรียน ครูและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

Visitors: 128,690