ขอเชิญร่วมสนับสนุน กิจกรรมวันเด็ก

 ขอเชิญร่วมสนับสนุน ของรางวัญ ขนม อาหาร ของเล่น อุปกรณ์การเรียน ในกิจกรรมปีใหม่สุขสันต์และวันเด็กสุขขี ปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย โดยติดต่อบริจาคได้ที่ 445 ม.4 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย โทร 0864598202

Visitors: 127,070