การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

27 มกราคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีนายอนุช ธรรมวรรณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธาน และมีนายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ นำวาระการประชุมและร่วมพิจารณาวาระต่างๆ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา

Visitors: 127,071