วันมาฆบูชา

เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา วันสำคัญทางพุทธศาสนาที่ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเลย นำโดย นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ตลอดจนเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

Visitors: 127,072