ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

 ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเลย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบเเข่งขันเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการด้วยในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ นี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเลย สํานักบริหารงาน การศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

Visitors: 127,070