ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเลย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเลย

 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ตามที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเลย ได้ประกาศสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๑-๑๖ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ และได้ดําเนินการสอบแข่งขันในวันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การสอบแข่งขันดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน และขึ้นบัญชีรายชื่อ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (สามารถดาวน์โหลดได้ด้านล่าง)

 

 

Visitors: 62,995