คณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

 • นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม

                            ผู้อำนวยการ
                      ประธานคณะกรรมการ
 • นางสุนทรี ฝางนอก

                     รองประธานกรรมการ
 • นางเกศณี พรมเทศ

               กรรมการ
 • นายสนั่น อุทธาพงษ์

                กรรมการ
 • นางสาวกิรณา สวาทวงค์

                     กรรมการ
 • นางสาวภคอร ละอำคา

                    กรรมการ
 • นายนธวัฒน์ คำเบ็ง

  กรรมการและเลขานุการ
 • นางสาวมุฑิตา ปากแข็ง

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 • นางสาวตวีทิพ ทับสุริย์

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
Visitors: 65,258