ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิ

ภาพการจัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่ายที่ 9  ได้จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่าย  เพื่อพิจารณา

ให้ความเห็นชอบในโครงการพัฒนาวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 และร่วมแสดงมุฑิตาจิต อวยพรเนื่อง

ในวันคล้ายวันเกิด ผู้ทรงคุณวุฒิ นายมานิตย์ คำงาม ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 

จังหวัดขอนเเก่น

Visitors: 127,073