พิธีมอบทุนคุณพุ่ม 2563

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา เเก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม โดยมี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2563 จำนวน 103 ทุนละ 5,000 บาท โดยมีนายนิรัติศัย ชิณกะธรรม ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ให้การต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย,เหล่ากาชาดจังหวัดเลย,หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย,ผู้ปกครอง และผู้ให้การสนับสนุน จัดทำโรงทาน อาหาร น้ำดื่ม ขนม ในงานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง ณ หอ ประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ทางศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ขอขอบพระคุณท่านไว้ ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

Visitors: 111,880