มอบหมายข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติงานตามสายงานบริหาร ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศโครงสร้างการบริหารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดเลย ปีการศึกษา 2565

Visitors: 127,073