กลุ่มสื่อเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

 • นายปรเมศร์ บุญเสริฐ

    หัวหน้ากลุ่มสื่อเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์
 • นายวรวุฒิ จันทร์อ่อน

  รองหัวหน้ากลุ่มสื่อเทคโนโลยีและประชาสัมพันธ์
 • นางสาวพิมสิริ เงินนา

                       ตำแหน่ง ครู
 • นางสาววันธุการณ์ จันทะคุณ

                 ตำแหน่ง พนักงานราชการ
Visitors: 74,109