กลุ่มงานกิจการนักเรียน

 • นายสุกฤษฏิ์ วงอุคะ

              หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน
 • นางสาวนิตยา คำสามารถ

                รองหัวหน้ากลุ่ม
 • นางจิรัญญา วันเพ็ญ

          ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นางสาวทักษพร จันทร์ต๊ะวงศ์

         ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นายทนงศักดิ์ อินนุรักษ์

         ตำแหน่ง พนักงานราชการ

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 127,070