กลุ่มงานกิจการนักเรียน

 • นายรณชัย ใจคำ

              หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน
 • นายสุกฤษฏิ์ วงอุคะ

                รองหัวหน้ากลุ่ม
 • นางสาวนิตยา คำสามารถ

         ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • นายทนงศักดิ์ อินนุรักษ์

         ตำแหน่ง พนักงานราชการ
 • นางจิรัญญา วันเพ็ญ

          ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 116,545