กลุ่มงานกิจการนักเรียน

  • นายรณชัย ใจคำ

                หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน
  • นายนธวัฒน์ คำเบ็ง

           รองหัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน
  • นายสุกฤษฏิ์ วงอุคะ

            ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

Visitors: 85,575